شورای حل اختلاف

با ابلاغ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه از تاریخ ۹۶.۱۲.۲۰ امکان ثبت دادخواست شوراهای حل اختلاف، در دفاتر خدمات…

Read More

بخشنامه جدید رئیس قوه قضایی مبنی بر یکسان سازی هزینه دادرسی

۱ Comment

در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳ و ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب…

Read More

سخنی با شما

Leave a comment

همه می دانیم که تعامل و همزیستی مسالمت آمیز با همنوع خود در ذات انسانها نهفته است این غریزه فطری…

Read More

هدف

Leave a comment

بنام خداوند سبحان وهدایتگر مخلوقات هدف از راه اندازی این مجموعه را می توان در موارد زیر خلاصه و بیان…

Read More