شورای حل اختلاف

با ابلاغ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه از تاریخ ۹۶.۱۲.۲۰ امکان ثبت دادخواست شوراهای حل اختلاف، در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران فراهم شد.